/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Fra vår historie: Eva Kolstad

Bildet: Eva Kolstad (t.v.) sammen med Kirsten Myklevoll, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og statsråd i Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1978–79.

Eva Kolstad var Norsk Kvinnesaksforenings leder 1956–1968. Hun var nestleder for FNs kvinnekommisjon, familie- og forbrukerminister, leder for Venstre og Norges første likestillingsombud.

Hun var landets første likestillingsombud. Hun hadde dessuten vært med å prege foreningen – ikke bare i de 12 år hun ledet den (1956–68), men helt fra hun i 1946, som nyutdannet statsautorisert revisor, ble styremedlem i Oslo Kvinnesaksforening. I sin tale ved hundreårsjubileet utfordret Eva foreningen til å stå på, og sa at det etter 100 år ikke lenger kunne være rom for prutningsmonn.

Hvordan var så Eva? Hun hadde en kullsviertro på betydningen av systematisk arbeid for likestilling og for å bedre kvinners stilling her til lands og internasjonalt. Hun hadde stor tro på internasjonalt samarbeid, som hun hadde erfaring fra. Hun var æresmedlem i International Alliance of Women og Norges medlem i FNs kvinnekommisjon 1969–75. Hennes nasjonale verv var utallige. Av enkeltsaker var hun særlig opptatt av 6-timersdagen. Dette ville gi mer tid til barn og dermed muliggjøre reell likestilling, og også gi mer tid til samfunnsengasjement.

Les også