/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Lysbakken's "Kvinnepanel" forarger

Gunhild Ramm Reistad, Leder av Oslo Kvinnesaksforening, skriver i Dagbladet 15. februar 2010.

Likestillingsminister Audun Lysbakken har nedsatt et kvinnepanel og håper på tøffe utspill. Bra. Men det koster å være kar (eller kvinne). Departementet har derfor kuttet bevilgningene til eksisterende kvinneorganisasjoner med 30 prosent. Samtidig har Lysbakken omhyggelig unngått å ta med en eneste representant for de organisasjoner som har arbeidet med kvinnefrigjøring i generasjoner. (Kvinnefronten, Norsk Kvinnesaksforening osv). Disse foreningene har en viss erfaring med de saker Lysebakken ønsker å få belyst.

Til panelet er ”oppnevnt enkeltperson som sitter der i kraft av seg selv”, sier Lysbakken. Men hvis han skulle lage et panel som skulle undersøke forholdene i norsk arbeidsliv, ville han da beflitte seg på ikke å få med representanter fra LO, samtidig som han sørget for at LOs inntekter ble redusert med 30 prosent? Jeg tror nesten kvinneorganisasjonene har grunn til å være forarget.

Gunhild Ramm Reistad, Leder av Oslo Kvinnesaksforening