/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Torild Skard gjenvalgt som leder

Professor Harriet Bjerrum Nielsen og Elisabet Rogg, NKFs landsmøte april 2010

Professor Harriet Bjerrum Nielsen og Elisabet Rogg, NKFs landsmøte april 2010

Nytt og spennende styre i Norsk Kvinnesaksforening ble valgt på landsmøtet 2010; handlingsplan for 2010-2011 ble vedtatt – og professor Harriet Bjerrum Nielsen holdt et engasjerende foredrag om ‘Kjønn og skole – og litt biologi’

Leder: Torild Skard (gjenvalg) Nestleder: Jannicke Solheim (ny, men har deltatt i AU i kraft av å være leder i Drammen) Sekretær: Elisabet Rogg (omvalg fra nedtleder) Styrmedlemmer: Astrid Brekken (ny), Karin Bruzelius (ny), Liv Glasser (ny), Ragnhild Halvorsen (ny, men trukket inn en del i forrige periode), Gunhild Ramm Reistad (ny, men har deltatt i AU i kraft av å være leder i Oslo), Gøril Strømholm (gjenvalg)