/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Bedre Barselsomsorg

 

NKFs arbeidsutvalg vedtok  12 april 2011 denne resolusjonen:

Midt i den heftige debatten om sentralisering av fødeavdelinger i Norge kom det 14. mars en rapport fra Statens helsetilsyn, som er blitt forbigått i forbausende stillhet. I rapporten heter det at gapet mellom fødeavdeling og helsestasjon kan true pasienttryggheten.

Norsk Kvinnesaksforening har tidligere rettet kritikk mot den altfor korte liggetiden ved landets fødeavdelinger (se Kvinnesaksnytt nr 2-2008). Mange nybakte mødre sendes hjem etter to dager. Ikke minst for førstegangsfødende, enslige mødre og unge fødende med lite familie nær sitt nye bosted, kan den korte liggetiden etter fødselen medføre store problemer. Tiden for komme seg fysisk, få i gang ammingen og absorbere kunnskap om den nye livssituasjon blir for kort.

Undersøkelser viser at det er klar sammenheng mellom redusert liggetid og økning i antall fødselsdepresjoner.

Statens helsetilsyn sier nå i en rapport at man har funnet betydelige gap i barselomsorgen fra tidspunktet da barselkvinnen og barnet blir skrevet ut fra fødeinstitusjonen, og fram til helsestasjonen er satt i beredskap for å kunne gi tilpasset oppfølgning av familien og det nyfødte barnet.

Ved enkelte helsestasjoner i Oslo er det nå flere måneders ventetid.

Brudd i tjenestetilbudet så kort tid etter en fødsel truer pasientryggheten, konkluderer Statens helsetilsyn.

Norsk Kvinnesaksforening mener det er behov for en radikal forbedring av barselomsorgen.

Uttalelsen ble sendt  helsedepartementet, helsedirektoratet, helseregionenes styrer samt flere aviser. Helsedirektoratet takket pent og sa at  de skulle lese den.