/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Gina Krog-prisen 2012 til Tove Smaadahl

Gina Krog-prisen kan gis til “kvinner i Norge som i Gina Krogs ånd har gjort en betydelig innsats for å fremme og synliggjøre feministiske saker”. Tove Smaadahl har ført en sterk og langvarig kamp for kvinners rett til et liv uten vold og trusler. Hun har synliggjort og skapt engasjement i det norske samfunnet for situasjonen til voldsutsatte kvinner og deres barn. Hun var primus motor i arbeidet med å opprette krisesentre i Norge, fra det første ble opprettet i 1978. Fra 1999 har hun ledet Krisesentersekretariatet. Hun var en pådriver for å få opprettet det offentlige Kvinnevoldsutvalget i 2001, hvor hun også deltok, og for å starte ROSA-prosjektet i 2005, som hjelper kvinner utsatt for menneskehandel. Smaadahl er en idealist og et arbeidsjern. Hun har holdt utallige foredrag, deltatt i aksjoner og demonstrasjoner, og er en pågående samfunnsdebattant og aktivist som fremskaffer dokumentasjon og viser til ugjendrivelige fakta.

Smaadahl ser vold mot kvinner og barn i hjemmene, prostitusjon og voldtekt i et feministisk perspektiv. Mishandling av kvinner er et samfunnsproblem som henger nøye sammen mangel på likestilling. Volden må derfor bekjempes gjennom arbeidet for et mer rettferdig og likestilt samfunn.