/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Kvinnesaksnytt 2/2012

Et nytt og innholdsrikt Kvinnesaksnytt er nå sendt til våre medlemmer og lagt ut på hjemmesiden. Her er stoff fra høstens seminarer om spebarnstid og barnehager, glimt fra vårt internasjonale engasjement i International Alliance of Women, med omtale av høstens møte i Melbourne og nytt fra vertslandet Australia, samt nytt fra andre deler av verden. Vi har artikler om stemmeretten og velferdssstaten, om den foreslåtte grunnlovsendringen og mye mer.