/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Makt og motstand

NRK sendte 19. februar 2013 programmet Makt og motstand om stemmeretten og kvinner i politikken . Torild Skard var gjennomgangsperson. Se programmet.