/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Nytt medlem: Gunhild Maria Hugdal Marchen

Skjermbilde 2013-05-21 kl. 09.08.34Gunhild Maria Hugdal Marchen, 30 år, prest og tobarnsmor på Strømmen:

Jeg melder meg inn i Kvinnesaksforeningen, fordi jeg vil være med å kjempe for at mine barn skal ha rett på mer tid til sine barn enn det jeg opplever å ha hatt. Jeg ser med glede at NKF stiller kritiske spørsmål til den politisk korrekte feminismen og dagens familiepolitikk. Jeg vil være med på å bidra til en kursendring, og arbeide for mer fleksible ordninger i form av forlengelse av fødselspermisjonen og innføring av seks­timersdagen.

Publisert i Kvinnesaksnytt 2/2012