/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Stemmeretten: Gina Krog i hundre

20. juni kl 1800-2130 feirer vi Gina Krogs fødselsdag i Håndverkeren, Rosenkrantzgt 7, Oslo. Vi håper oppslutningen blir en kvinnesakshøvding verdig! Møtet organiseres av Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Kvinnesaksforening og JURK og er åpent for alle.

Håndverkeren, festsalen (Rosenkrantz gate 7, Oslo)

Inngang kr. 150 (stud. kr 50) inkl. servering av kaffe/mineralvann fra kl. 17.30

Av programmet

  • Skuespiller Sonja Lid leser Gina Krogs tale i 1885
  • Forfatter Rita Sandnes: Gina Krog – hva kan vi lære av hennes liv og virke?
  • Kommentar av forfatter Aslaug Moksnes
  • Generalsekretær i Norske kvinners sanitetsforening Anne-Karin Nygård: Gina Krog og Fredrikke Marie Qvam
  • Professor Berit von der Lippe: Gina Krogs retorikk
  • Leder i Norsk kvinnesaksforening Torild Skard: Hvor står vi i dag
  • Professor Drude Dahlerup: Veier framover
  • Musikk: Rita Engedalen, Damer i blues