/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

NKF sterkt til stede på liste over Norges viktigste kvinner

Norsk Kvinnesaksforening er sterkt representert i VGs liste over Norges 100 viktigste kvinner. På listen står bl.a. sentrale personer i vår historie som Camilla Collett (vårt første æresmedlem), Gina Krog (stifter og nestleder i NKF), Fredrikke Marie Qvam (leder i NKF), Cecilie Thoresen Krog (nestleder i NKF), Anna Bugge Wicksell (leder i NKF), Katti Anker Møller, Margarete Bonnevie (leder i NKF), Henriette Bie Lorentzen, Eva Kolstad (leder i NKF) og Torild Skard (leder i NKF).