/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Margunn Bjørnholt valgt til styremedlem i International Alliance of Women

NKFs nestleder Margunn Bjørnholt ble valgt til styremedlem i International Alliance of Women (IAW) på kongressen i London 9.–15. september, som fant sted i juristenes høyborg Lincoln’s Inn. Ny president for IAW er Joanna Manganara fra Hellas. I sin tiltredelsestale sa Manganara at kampen mot kjønnsulikhet og feminisering av fattigdommen under finanskrisen, klimaendringer og andre kriser vil være IAWs hovedprioritet for den kommende perioden. Margunn Bjørnholt ble også valgt til leder for IAWs kommisjon for kjønn og den økonomiske krisen.

IAW ble grunnlagt i 1904 og består av 50 organisasjoner med flere hundre tusen medlemmer på verdensbasis som jobber for kvinners menneskerettigheter. IAW deltar aktivt i politikkutvikling gjennom bl.a. FN-systemet og var en av de første organisasjonene som fikk generell konsultativ status i FNs økonomiske og sosiale råd i 1947. Organisasjonen er også akkreditert til en rekke av FNs særorganer og andre internasjonale organisasjoner. NKF og NKFs delvise forløper Landskvindestemmeretsforeningen har vært medlem fra starten, og tidligere har bl.a. Eva Kolstad, Karin M. Bruzelius, Siri Hangeland og Janicke Solheim fra NKF sittet i styret.