/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) gratulerer Solveig Horne

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) gratulerer Solveig Horne med utnevnelsen til barne- og likestillingsminister, og ser frem til et konstruktivt samarbeid. NKF er en tverrpolitisk organisasjon som jobber for likestilling og er Norges eldste organisasjon på dette feltet. Kvinneorganisasjonene er viktige som partnere for å realisere full likestilling mellom kjønnene og et fullverdig demokrati. Vi håper den nye regjeringen vil bidra til å styrke kvinneorganisasjonene.

Margunn Bjørnholt
Fungerende leder