/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Den første kvinnedagen: Pinseaften

Rundt 1900 raste kampen for kvinnelig stemmerett i Norge. I den forbindelse ble ulike protestdager diskutert. Mens deler av kvinnebevegelsen benyttet 17. mai, ønsket andre å gjøre pinseaften til den store markeringsdagen for kvinners rettigheter. Dette er tema for Senter for tverrfaglig kjønnsforsknings (STK) seminar den 10. juni.

Det arrangeres også en gudstjeneste 1. pinsedag i Trefoldighetskirken. Både Aasta Hansteen og Gina Krog brukte religiøse argumenter og brukte pinsetenkning for å argumentere for kvinners sak og kvinners stemmerett. De gjorde krav på et rom for seg og sitt i kirken.