/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Norge på jumboplass i kvinnesatsing

Denne helgen arrangeres Nordens største kvinnekonferanse på 20 år i Malmø. Den svenske regjeringen har bevilget 40 ganger så mye i støtte til arrangementet som den norske regjeringen. Samtidig opplever norske kvinneorganisasjoner kutt i den statlige støtten. Under ulike regjeringer har Norge redusert kvinnestøtten til under en tredjedel av hva den var i 1994. NKF-leder Margunn Bjørnholt er intervjuet i Ny tid om reduksjonen i støtten til kvinneorganisasjonene.