/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Nytt medlem: Märtha Munch

Bilde 5Mitt navn er Märtha Munch, jeg er halvt norsk og halvt svensk, men født og oppvokst i Paris, Frankrike. Akkurat nå studerer jeg internasjonale relasjoner i London. Jeg er veldig opptatt av feminisme og har bestemt meg for å skrive min University Thesis om kvinner i Norge og Frankrike.

Jeg meldte meg inn i Norsk Kvinnesaksforening fordi jeg synes at Norge har kommet langt når det gjelder likestilling, og det blir ofte nevnt i mye av litteraturen som finnes om kvinnesaker. Jeg er veldig opptatt av kvinnens bilde i samfunnet og tror at det er det som er viktigst for kvinnens fremtid. Samfunnet vårt, spesielt i Vesten, har skapt et bilde som alle kvinner må leve opp til. Det er mye på grunn av media og underholdning på TV. Det er mitt store håp at vi kan begynne å forandre det bildet av den perfekte kvinnen.

Jeg er stolt å være en feminist.

Publisert i Kvinnesaksnytt 2/2013