/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Norsk Kvinnesaksforening 130 år

For 130 år siden i dag – lørdag 28. juni 1884 – kom en rekke kvinner og menn, anført av Gina Krog og Venstre-politikeren Hagbart Berner, sammen for å stifte Norsk Kvinnesaksforening (NKF) i Christian Augusts gate 6 i Oslo. I stifteroppropet som ble offentliggjort senere på året finner vi mange av samtidens mest kjente offentlige personer og hele fem norske statsministre. Fra begynnelsen har NKF vært en tverrpolitisk organisasjon som er bredt representativ for alle som jobber for et mer likestilt samfunn.

NKF har i foreningens 130 år lange eksistens vært den fremste organisasjonen i Norge i kampen for like rettigheter og muligheter for kvinner og menn. Blant sakene NKF har jobbet for er retten til utdannelse, stemmerett, rett til å delta i yrkeslivet for kvinner, etablering av det som i dag er Likestillings- og diskrimineringsombudet og mye mer. I etterkrigstiden hadde NKF en viktig rolle i utviklingen av FNs likestillingspolitikk, og vår leder Eva Kolstad var mangeårig medlem av FNs kvinnekommisjon og ble senere verdens første likestillingsombud.

NKF fortsetter å spille en viktig rolle som pådriver for kvinners rettigheter i Norge og internasjonalt, og har nylig tatt inititativet til å styrke samarbeidet med våre nordiske søsterorganisasjoner innen rammen av International Alliance of Women. Med opprettelsen av paraplyorganisasjonen Norges kvinnelobby har vi i år også sett en stor styrking av kvinnebevegelsen som politisk kraft i Norge, sier NKF-leder Margunn Bjørnholt.

Gratulerer med dagen!

Over: Asta Nørregaards maleri av Gina Krog, som eies av Norsk Kvinnesaksforening.

Meld deg inn i Norsk Kvinnesaksforening her