/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

NKF-leder Margunn Bjørnholt redaktør for bok om feministisk økonomi

NKF-leder Margunn Bjørnholt med boken Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics

NKF-leder Margunn Bjørnholt med boken Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics

NKF-leder og seniorforsker Margunn Bjørnholt og den nylig avdøde feministiske økonomen Ailsa McKay er redaktører for antologien Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics, som ble utgitt av Demeter Press i mars 2014.

I boken bidrar bl.a. Iulie Aslaksen, Torunn Bragstad og Berit Ås med et kapittel om feministisk økonomi som visjon for en bærekraftig fremtid. Iulie Aslaksen og Charlotte Koren skriver om verdsettingen av det ulønnede arbeidet i Norge. Motsatt andre land ble det ulønnede arbeidet her regnet med i bruttonasjonalproduktet inntil også Norge tilpasset seg den internasjonale standarden som Waring kritiserte i boken If Women Counted i 1988. Margunn Bjørnholt og Ailsa McKay peker i sitt kapittel på nye veier i feministisk økonomi som svar på trippelkrisen i økonomien, økonomifaget og økonomisk teori.

Bjørnholt og McKay ble intervjuet om boken av finansnettstedet Bloomberg i fjor. I en kommentarartikkel i Morgenbladet 4. juli 2014 skriver Maria Reinertsen: «Mens Thomas Pikettys storselger Capital in the Twenty-First Century så vidt tester fagets grenser ved å rette søkelyset mot de rike, utfordrer Counting on Marilyn Waring de fleste grensene for hva økonomer skal bry seg om.»

Margunn Bjørnholt ble invitert til å delta i to ekspertpaneler om feministisk økonomi på Nordisk forum 12.–15. juni 2014.

Omtale fra forlaget

This edited volume maps new advances in theories and practices in feminist economics and the valuation of women, care and nature since Marilyn Waring’s groundbreaking critique of the system of national accounts, Counting For Nothing/If Women Counted 1988/1989. It features theoretical, practical and policy oriented contributions, empirical studies, and new conceptualizations, theorizations and problematizations of defining and accounting for the value of nature and unpaid household work, eco-feminism, national and international policy processes, gender budgeting, unpaid care and HIV/AIDS policy, activism and artwork, and mirrors the wide-ranging impact and resonance of Waring’s work as well as the current frontiers of feminist economics.

Les mer