/kvinnesak
post@kvinnesak.no

feministisk økonomi

NKF-leder Margunn Bjørnholt redaktør for bok om feministisk økonomi

NKF-leder Margunn Bjørnholt er en av redaktørene for antologien Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics, som utkom i mars 2014....

Read more

Feministisk økonomi fenget på Nordisk forum

Feministisk økonomi var et av 12 hovedtemaer på forumet. Feltet ble utdypet i to paneldebatter hvor Margunn Bjørnholt diskuterte med feministiske forskere og praktikere fra hele Norden....

Read more

Hva kan vi lære av feministisk økonomi?

Innlegg av Charlotte Koren (forsker, cand.oecon.) på møtet «Pengene eller livet» 30 sept. 2009. Kommentarer av Margunn Bjørnholt og Øystein Gullvåg Holter. Økonomifaget har manglet kunnskap om kvinner. Fagets utforming bærer preg av at det har vært dominert av menn. Menn har tenkt og studert sammenhenger i tilværelsen som har vært…...

Read more