/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Kvinner Nobel-komiteen overså

Tre kvinner fikk Nobels fredspris i perioden 1901 – 1960: Bertha von Suttner, Jane Addams og Emily Green Balch. I tillegg ble 36 kvinner nominert som fredspriskandidater. Selv om mange av dem var ruvende personer i sin samtid, er de nå stort sett glemt, og ikke nådde de opp og fikk noen pris. FullSizeRender-1

Ingunn Norderval, som ledet OKF fra 2091 til 2003 har nå utgitt en bok om alle de glemte kvinnene. Bertha von Suttner inspirerte i sin til Nobel til å opprette fredsprisens. Hun var en pioner i arbeidet for å skape fred. Gjennom første del av 20 århundre spilte kvinner både i Europa og USA en fremtredende rolle i det organiserte fredsarbeidet.

Hele mellomkrigstiden var preget av kvinners innsats for å få til strukturendringer som kunne hindre en ny katastrofe.

Hvem var disse kvinnene? Hvordan kan vi forklare at så få kvinner fikk Nobelprisens? Var kvinnene utsatt for diskriminering fra Nobelprisens side?

Dette er noen av de spørsmål Ingunn Norderval behandler i sin ferske bok. Den er full av informasjon om fargerike og dynamiske skikkelser.