/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Feministiske pionérer hedres

To sentrale kvinnesakskvinner tilknyttet Norsk Kvinnesaksforening skal få gater oppkalt etter seg på nye Filipstad brygge i Oslo sentrum. Dette foreslår et navneutvalg nedsatt av Bydel Frogner. Hele det nye strøket skal få navn etter kvinner som har spilt en viktig rolle i utviklingen av den moderne norske staten.

Katti Anker Møller var særlig opptatt av å bedre forholdene for mødre, ugifte mødre og barn født utenfor ekteskap, og var en viktig inspirator for de castbergske barnelover som ble lagt frem av hennes svoger og som fyller hundre år i år. Norsk Kvinnesaksforening har tatt initiativ til et seminar om arven etter Katti Anker Møller samt til et seminar om de castbergske barnelover i Stortinget.

Henriette Bie Lorentzen var litteraturhistoriker, humanist, fredsforkjemper og kvinnesaksforkjemper. Hun var en av grunnleggerne av Nansenskolen i 1938, var en kjent motstandskvinne under andre verdenskrig, og var redaktør og utgiver av tidsskriftet Kvinnen og Tiden.


Program for seminaret om Katti Anker Møller
10. oktober 2015 kl 10:00 – 16:00
Litteraturhuset Fredrikstad
Storgt. 6

Norsk kvinnesaksforening arrangerer et åpent dagsseminar for å markere Katti Anker Møller i Fredrikstad. Katti Anker Møller var en viktig pioner, som både kjempet for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter som mødre, for kvinners reproduktive rettigheter og barns selvstendige rettigheter. Seminaret vil dels ta opp mennesket Katti Anker Møller – hvem var hun, hva stod hun for – dels er siktemålet å drøfte flere av de spørsmål som Katti Anker Møller engasjerte seg sterkt i: Hennes syn på morskapet og kvinners økonomi, på forholdene for barn (og deres mødre), kvinners kontroll med sin egen seksualitet.

I 2015 er det 100 år siden de Castbergske barnelove ble vedtatt av det norske Storting og Katti Anker Møller spilte en meget sentral rolle i disse lovers tilblivelse. Statsråd og stortingsrepresentant Johan Castberg var som kjent hennes svoger og Katti Anker Møller har inspirert ham.

Innledere: Historiker og spesialist på kvinne- og kjønnshistorie, Elisabeth Lønnå,historiker Elisabeth Haavet, Universitetet i Bergen, har forsket på Katti Anker Møller og vil snakke om Katti Anker Møller og maternalismen i norsk familiepolitikk, statsviter og Midtøstenekspert Rania Maktabi, Senter for islam- og midtøstenstudier, Universitetet i Oslo, om barnelovenes betydning for internasjonal utvikling, filolog Janicke Solheim om Katti Anker Møller og Sigrid Undseth, samt Lise Mohr fra Katti Anker Møllers familie.

Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad lørdag 10. oktober 2015. Programmet er fremdeles uavklart, men før lunsj innleder Elisabeth Lønnå og Lise Mohr om Katti Anker Møller (den politiske og den private Katti Anker Møller). Etter lunsj ønsker vi å belyse hennes syn på morskapet, på forholdene for barn (og deres mødre) og kvinners kontroll med sin egen seksualitet.

I første rekke ber vi dere alle reservere dagen for dette seminaret om en av de kvinnene som virkelig har betydd svært mye for kvinners stilling i Norge – og utenfor Norge.

Seminaret vil bli gjennomført som et heldagsseminar på Fredriksstad Litteraturhus og vil være åpent for alle interesserte.

Program:

KATTI ANKER MØLLER Hennes liv og lære

10.30 Åpning v/Margunn Bjørnholt, NKF-leder
10.35 Katti Anker Møller – politisk og privat v/Elisabeth Lønnå, dr. philos, historiker og Lise Mohr, husfrue på Thorsø Herregård
11.15 Spørsmål/diskusjon
11.25 Kort pause
11.30 Striden mellom Sigrid Undset og Katti Anker Møller v/Janicke Solheim, lektor, skribent og litteraturviter
12.00 Spørsmål/diskusjon
12.10 Lunsj
13.00 Katti Anker Møller og maternalismen innen norsk familiepolitikk v/professor Inger Elisabeth Haavet, Universitetet i Bergen
13.45 Spørsmål/diskusjon
13.55 Kort pause
14.00 Kvinnens rettsstilling i Midtøsten: mellom internasjonal og nasjonal rett, og med barna på slep? v/ Rania Maktabi, forsker ved Senter for islam- og midtøstenstudier, Universitetet i Oslo
14.45 Spørsmål/diskusjon
15.00 Avslutning.
15.15 -15.45/16.00 Kulturhistorisk vandring i Fredrikstad – Kvinner på kartet.