/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Irene Bauer er død

Irene Bauer, NKFs leder 1988–1990

Irene Bauer, NKFs leder 1988–1990

Tidligere leder for Norsk Kvinnesaksforening (NKF) Irene Bauer døde mandag 13. juni. Hun ledet NKF fra 1988 til 1990. Bauer var utdannet statsviter, og var politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet og ansatt i Arbeiderpartiets stortingsgruppe da hun var NKF-leder. Hun var senere avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet. Hun bisettes fra Vestre gravlund nye kapell onsdag 22. juni kl. 11.30.