/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Temamøte i Drammen: Kvinner og barn på flukt

Drammen Kvinnesaksforening inviterer til temamøte om kvinner og barn på flukt v/ Trude Jacobsen.

Tid: Onsdag 19. oktober kl. 18.00

Sted: Drammensbiblioteket, 2. etasje

Trude Jacobsen er generalsekretær for Dråpen i Havet,

en organisasjon som tar imot og hjelper flyktninger som kommer

i synkeferdige båter over store havstrekninger.

Vi tar kr. 50.- i inngangspenger, som går til Dråpen i Havet.