/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Fredag 25. november: FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, fredag 25. november:

Delta i fakkeltog i Oslo!

  • Frammøte kl 17:00 på Arbeidersamfunnets plass
  • Fakkeltog til Stortinget – appeller

RETTSSIKKERHET FOR KVINNER – STOPP VOLDTEKTENE!

 Alle kvinner og jenter må kunne bevege seg fritt og trygt – inne, ute, på fest og i arbeid.

Voldtekt er ingen privatsak – voldtekt er et kriminelt overgrep, et folkehelseproblem for kvinner og en krigsforbrytelse i krigs- og konfliktområder.

I Norge anmeldes det årlig om lag 1200 voldtekter, bare halvparten blir etterforsket. Påtalemyndighetene reiser sak for under en tredel av de etterforskede sakene, og under 10 % av de anmeldte blir dømt. Svært mange kvinner unnlater å melde fra om voldtekter av frykt for å ikke bli trodd. Siste år har vi sett flere rettsaker der dels fagdommere og lekdommerne ofte fordømmer ofrene og unnskylder overgriperne. Påtalemyndigheten forbereder sakene for dårlig, og unnlater å anke. Dette kan vi ikke godta.

Oslo Kvinnesaksforening er medarrangør – andre kvinneorganisasjoner, frivillige organisasjoner og partier støtter arrangementet.

Se også https://www.facebook.com/events/2151821208375612/

Mer informasjon følger.