/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Uttalelse: RETTSSIKKERHET FOR KVINNER – STOPP VOLDTEKTENE!

I anledning FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, 25 november,  stiller Oslo Kvinnesaksforening seg, i samarbeid med en rekke kvinneorganisasjoner og partier, bak en felles uttalelse: «Rettssikkerhet for kvinner – stopp voldtektene.» Det er også temaet for årets fakkeltog, som dere kan lese mer om her.

 RETTSSIKKERHET FOR KVINNER – STOPP VOLDTEKTENE!

Alle kvinner og jenter må kunne bevege seg fritt og trygt – inne, ute, på fest og i arbeid

Voldtekt er ingen privatsak – voldtekt er et kriminelt overgrep, et folkehelseproblem for kvinner og en krigsforbrytelse i krigs- og konfliktområder.

I Norge anmeldes det årlig om lag 1200 voldtekter, bare halvparten blir etterforsket. Påtalemyndighetene reiser sak for under en tredel av de etterforskede sakene, og under 10 % av de anmeldte blir dømt. Svært mange kvinner unnlater å melde fra om voldtekter av frykt for å ikke bli trodd. Siste år har vi sett flere rettsaker der dels fagdommere og lekdommerne ofte fordømmer ofrene og unnskylder overgriperne. Påtalemyndigheten forbereder sakene for dårlig, og unnlater å anke. Dette kan vi ikke godta.

Vi krever rettssikkerhet

 • Norsk lov må definere voldtekt slik internasjonale konvensjoner krever: Sex uten bevisst samtykke er voldtekt
 • Fagdommere må læres opp og lekdommere må veiledes om hva som er forbudt
 • Holdningskampanje rettet mot alle innbyggere om voldtekt og samtykke
 • Alle kommuner må et godt hjelpetilbud til de overgrepsutsatte
 • Rettssystemet må gjennomgås – seksualforbrytere må dømmes og kvinner og barn må gis rettssikkerhet

Nedlatende utsagn om sex og jenter og kvinner, er ikke morsomme – de er skadelige

Voldtekt handler først og fremst om makt, ikke sex. Kvinner og jenter skal ikke måtte akseptere grove vitser og russesanger med uempatiske og nedlatende holdninger til seksuelle overgrep. Vi vil ikke akseptere holdninger om at seksuelle overgrep er underholdning.. Voldtekt på russetreff og ungdomsfester har sammenheng med holdninger om at menn ikke kan styre sin seksualitet i fylla. En holdningsendring er absolutt nødvendig.

Vi krever innsats for holdningsendringer – voldtekt er et folkehelseproblem

 • Samtykke før sex må inn i seksualundervisningen – Lær gutta å ta ansvar
 • Lag kampanjer til bruk i skolen og på arbeidsplasser – mot vold og overgrep
 • Lærere og helsearbeider må vite mer om voldtekt og virkningen på offer og overgriper

Voldtekt og seksualisert vold er et internasjonalt problem

Nyhetene bringer stadig forferdelige historier om massevoldtekter i byer og landsbyer, om voldtekt i krig og konflikter. Og om voldtekt i flyktningleire og -mottak. Norge må bidra til at slike forbrytelser tas opp med mye større alvor i internasjonale fora. Det må tas opp i FN og FNs organer, på internasjonale konferanser, i forhandlinger om konfliktløsning og i internasjonale og bilaterale samtaler.

Vi krever at verdenssamfunnet tar ansvar – og at Norge reiser saken

 • Det må bli slutt på at militære styrker forgriper seg på kvinner og barn i konfliktområder
 • Barneekteskap og salg av jentebarn må opphøre
 • Abort ved graviditet etter voldtekt må være en rettighet
 • Voldtektsforbrytere må straffes
 • Flyktningleire og -mottak må sikre kvinner – kvinner må ha sikre og skjermede rom og toaletter

Støttes av: Oslo Kvinnesaksforening, Kvinnegruppa Ottar, Kvinnefronten, Krisesentersekretariatet, Oslo SV, Oslo Rødt, Oslo SU, Rød Ungdom, Feministisk initiativ, Unge Feminister, m.fl.