I anledning FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, 25 november,  stiller Oslo Kvinnesaksforening seg, i samarbeid med en rekke kvinneorganisasjoner og partier, bak en felles uttalelse: «Rettssikkerhet for kvinner – stopp voldtektene.» Det er også temaet for årets fakkeltog, som dere kan lese mer om her.  RETTSSIKKERHET FOR…...