/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Ragnhild Hennum om Kvinnesaker—hvor står vi i dag? Årsmøte i OKF

«Menn er mer utsatt for vold enn kvinner,” fortalte forsker og professor Ragnhild Hennum i går på årsmøtet til Oslo Kvinnesaksforening. Men når det gjelder seksuallovbrudd ligger kvinner foran menn. Dette kan man lese på nettet, i statistikkbanken, tilgjengelig for alle.

Hennum er jurist og leder av kvinnelobbyen og kan mye om vold, også i nære relasjoner. Hun mener at politiet er blitt mye flinkere til å møte voldteksofre i dag enn bare for 20 år siden, de får opplæring og gjør en betydelig innsats når det gjelder mishandling av kvinner og barn.

Men fortsatt er det et fåtall av voldtekter som kommer til rettsapparatet, de færreste blir anmeldt, kunne hun fortelle, og stilte spørsmålet: hva kan vi gjøre med det? Hvordan kan vi bedre situasjonen for kvinnene ?

Det ble et levende og livlig møte.

På årsmøtet ble det valgt nytt styre. Leder Karin Beate Theodorsen gikk av etter fire år til fordel for nestleder Hege Elisabeth Løvbak.»