/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Antifeminisme og anti-gender bevegelsen: en trussel mot kvinners og seksuelle minoriteters rettigheter.

Oslo kvinnesaksforening ser med bekymring på den økende utviklingen av antifeministiske holdninger i det internasjonale samfunnet. Denne nye antifeministiske bølgen, også kalt anti-gender bevegelsen, kan knyttes til frammarsjen av autoritære og høyrepopulistiske bevegelser, og de antifeministiske tendensene støttes også av enkelte politikere og statsledere i Europa.

Antifeminismens tilknytning til høyrepopulismen bygger på en konservativ familieideologi og en stereotypisk fremstilling av kjønnsroller, der kvinnens plass i samfunnet er i hjemmet. Kvinner med maktposisjoner og kvinners deltakelse i sivilsamfunn og offentlige arenaer, kan dermed oppfattes som en trussel mot en samfunnsforståelse hvor mannen skal være familiens og samfunnets overhode. Anti-gender bevegelsen jobber nå systematisk i en rekke land og i flere internasjonale fora for å reversere og underminere både kvinners og seksuelle minoriteters rettigheter.

Eksemplene på tilbakeslagene er etterhvert mange:
Kjønnsforskning er under press i flere land i Europa. I Polen og Russland mister dette fagfeltet finansiering. I Italia og Bulgaria har myndighetene stanset prosjekter, og i Ungarn ble kjønnsstudier i fjor lagt ned. Spørsmål om abort og reproduktive rettigheter er et annet område hvor kvinners rettigheter svekkes kraftig. Abortdebatten har blitt skarpere og motstanden blant konservative i Europa er stor og velorganisert. I kjølvannet av tilbakeslagene mot abortrettigheter angripes også retten til seksualundervisning og prevensjon.

OKF står solidarisk med internasjonale kvinne- og LHBT+-organisasjoner i kampen mot disse tilbakeslagene. OKF ber myndighetene jobbe aktivt for å sikre kvinners reproduktive rettigheter og seksuelle minoriteters rettigheter i internasjonale fora. OKF ber også myndighetene om å ta opp angrepene på disse grunnleggende likestillingsrettighetene i bilaterale samtaler, på lik linje med brudd på menneskerettighetene.

Denne uttalelsen ble vedtatt på Oslo Kvinnesaksforenings årsmøte den 10.09.20