/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Reproduktive rettigheter

Antifeminisme og anti-gender bevegelsen: en trussel mot kvinners og seksuelle minoriteters rettigheter.

Oslo kvinnesaksforening ser med bekymring på den økende utviklingen av antifeministiske holdninger i det internasjonale samfunnet. Denne nye antifeministiske bølgen, også kalt anti-gender bevegelsen, kan knyttes til frammarsjen av autoritære og høyrepopulistiske bevegelser, og de antifeministiske tendensene støttes også av enkelte politikere og statsledere i Europa. Antifeminismens tilknytning til høyrepopulismen…...

Read more

Morssak er kvinnesak

Katti Anker Møller gjorde morssak til kvinnesak. Hun opprettet mødrehjem for enslige mødre, gikk inn for morslønn til alle mødre, økonomisk støtte ved fødsel til alle kvinner og kvinners rett til abort og prevensjon....

Read more

Småbarnspolitikken må endres

En poltikk som ikke gir rom for mor og barn er kvinneundertrykkende og skadelig for barn, skriver Torild Skard....

Read more

Større risiko for fødende kvinner i Norge

Flere transportfødsler og høyere barnedødelighet: Sikkerheten for fødende kvinner og deres barn er ikke er godt nok ivaretatt. Vi krever derfor at ansvarlige myndigheter snarest utbedrer forholdene...

Read more

Betaler småbarna prisen?

Kronikk publisert i klassekampen 11. august, 2014 Av Torild Skard Feminist og psykolog 1.-7. august markerer 170 land «verdens ammeuke» – men ikke Norge. Det passer ikke i ferietida, sies det. Andre land har også ferie. Er innsats for amming kanskje viktigere for dem? Mødre i Norge er blant de…...

Read more