/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Rapport: Voldtekt og forebygging i Oslo kommune

Oslo Kvinnesaksforening fikk midler av OXLO – en by for alle for å skrive en rapport om voldtekt i Oslo kommune.

Rapporten omhandler forebygging av voldtekt og forebygging i Oslo kommune. En del går på forebygging via seksualitetsundervsining og en del går på å forebygge uhelse hos voldsutsatte. Rapporten har munnet ut i syv konkrete tiltak Oslo kommune kan ta for å både støtte voldsutsatte og redusere seksuelle overgrep blant spesielt ungdom.

Rapporten: Voldtekt og forebygging i Oslo kommune

Forfatter: Katinka Goffin