/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Brev til 8.marskomiteens arbeidsutvalg

I lys av debatten som har gått etter parolemøtet for 8.mars, og etter å ha blitt oppfordret til å gi tilbakemelding på hvordan deler av møtet ble gjennomført på, har OKF sendt følgende brev til AU for 8.marskomiteen:

Oslo kvinnesaksforening takker AU for å ha lagt fram en gjennomarbeidet innstilling og for en strukturert møteledelse av årets digitale parolemøte.

Oslo kvinnesaksforening ønsker imidlertid å uttrykke sin bekymring for et tiltakende tøft debattklima i parolemøtene, og vi har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer som opplevde årets parolemøte som utfordrende.

Det er viktig med takhøyde og det skal være plass til meningsutveksling. Men ifm. årets digitale møte opplevde mange at stemningen ble preget av at flere møtedeltakere benyttet en skjermbakgrunn med skjellsord som ikke ble fjernet, på tross av at møteledelsen ba om dette. Dette skaper et vanskelig samarbeidsklima, og Oslo kvinnesaksforening ber AU sikre at fremtidige møter skjer i en respektfull form.

Vi er glade for at AU i en kronikk i VG 05.02 sier følgende: «Vi skal legge til rette for at folk får fremmet sine meninger på parolemøtet. Vi skal åpne for saklige diskusjoner selv der det er uenigheter innad i kvinnebevegelsen»

Med hilsen

Styret, Oslo kvinnesaksforening (OKF)