/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Appell på Kvinnedagen ved Sametingspresident Aili Keskitalo

Tradisjon tro bekranset Oslo kvinnesaksforening Camilla Collett-statuen på den internasjonale kvinnedagen 8. mars 2021.
 
Sametingspresident Aili Keskitalo holdt årets appell! Keskitalo er den første kvinnelige sametingspresidenten. Hun ble første gang valgt i 2005, og har markert seg som en tydelig stemme i den norske offentligheten. Keskitalo har ved flere anledninger påpekt paralellene mellom feminismen og minoritets- og urfolkspolitikk.
 
Oslo Kvinnesaksforening er stolte over at Aili Keskitalo ville holde årets appell. Appellen ble hold digitalt og markerer med det et annerledes år og en annerledes verden. 
 
Se talen her.
 
God kvinnedag!
 
Bilder fra bekransining av Camilla Collett-statuen: