/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Kvinnedagen i Bergen

Feiringen startet tradisjonen tro med BKF sin samling ved Amalie Skram-statuen. I år samlet vi vel 70 deltakere i strålende sol og alle med munnbind! Leder i BKF, Nina Solberg Nygaard, innledet og ønsket de fremmøtte velkommen, og ordfører Marte Mjøs Persen holdt appell. Kunstnerisk innslag ved slampoeten Marta Engevik Fjæreide før Lykke Elida (6 1/2 år) fikk hjelp til å henge blomster på Amalie.

Om kvelden markerte DNS i samarbeid med BKF kvinnedagen på teateret, der blant mye annet Renate Rivedal fra styret i BKF holdt en flammende appell. 

BKFs parole