/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Tillit til kvinner!

«Når regjeringen skal modernisere abortloven, er ikke kvinnebevegelsen inkludert. Derfor har vi laget vårt eget skyggeutvalg.» Norsk kvinnesaksforening er med utvalget som har skrevet kronikk i forbindelse med kvinnedagen.

Hele artikkelen kan leses her


Artikkelforfattere: Cathrine Linn Kristiansen (Leder i Kvinnefronten), Ane Stø (Leder i Kvinnegruppa Ottar), Tone Brekke (Styremedlem i Norsk Kvinnesaksforening) og Eli Aaby (Landsstyremedlem i Kvinnefronten)