/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Uttalelse fra Oslo Kvinnesaksforenings årsmøte 31.mai 2023

Kommunevalget i Oslo: Vi forlanger sterkere innsats mot partnervold

Oslo Kvinnesaksforening utfordrer partiene til mer kraftfull og koordinert innsats de neste fire åra mot partnervold og menns vold mot kvinner i Oslo. Tidligere i år kom rapporten fra NKVTS som viser at vold i Norge øker i omfang, og at hele 20 prosent av kvinner har vært utsatt for en eller flere former for voldtekt. Én av fem. Det er mer enn dobbelt så mange (19 %) som ved forrige undersøkelse i 2014 (8 %).

For vel to år siden kom rapporten Varslede drap? om partnerdrap i Norge. Den, sammen med den ferske rapporten som viser økende voldstendens, bør være en kraftig vekker for både sentrale og kommunale myndigheter.

Med sine vel 700 000 innbyggere er Oslo Norges største by. Over 350 000 av disse innbyggerne er jenter og kvinner. Det er et kommunalt ansvar å bekjempe vold i nære relasjoner. Oslo kommune gjør en hel del for å forebygge og stanse vold for sine innbyggere, men på langt nær nok.

Oslos forrige handlingsplan for vold i nære relasjoner kom i 2014, og «gikk ut på dato» i 2019. I løpet av de siste to periodene er den ikke blitt fornyet eller revidert av sittende byråd. Bydelene har i vekslende kvalitet og omfang utarbeidet egne handlingsplaner, men kommunens mange dedikerte fagfolk på feltet trenger tydeligere politisk drahjelp fra Byrådet. For dette er et politisk ansvar. Oslos stemmeberettigede bør studere partiprogrammene nøye for å finne ut hvilke partier som tar vold mot kvinner i byen vår på alvor på en helhetlig måte.

Oslo Kvinnesaksforening etterlyser:

  • Gjennomgang og evaluering av kommunens innsats mot vold mot kvinner siden forrige handlingsplan (2014)
  • Ny overordnet handlingsplan mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, som bygger på oppdatert kunnskap og som setter problemet i et likestillingsperspektiv, ikke bare et helseperspektiv.
  • Program for å øke kompetanse og samarbeid mellom de kommunale tjenestene, frivilligheten og politiet
  • En fulltids koordinator i hver bydel som arbeider mot vold i nære relasjoner
  • Økt støtte til krisesentertilbud og organisasjoner som hjelper personer som har vært utsatt for voldtekt, vold eller overgrep.
  • Tilbud om trygge overgangsboliger etter opphold på krisesenter.
  • Oppfølging av sexkjøpsloven med et helhetlig støtte- og exitprogram for kvinner i prostitusjon

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer menns vold mot kvinner som en pandemi som rammer én av tre kvinner i løpet av livet. Covidpandemien viste at når en krise oppfattes som alvorlig nok og viljen er til stede, kan myndigheter og befolkning mobilisere bredt og systematisk for å få slutt på den. Vold i nære relasjoner er en pågående krise, og må behandles som det. Det krever helhetlig tilnærming og tydelig politisk lederskap. Hva vil partiene love Oslos kvinner?