Otto Blehr var Norges statsminister i Stockholm 1891–1892 og Norges statsminister 1902–1903 og 1921–1923. Han var medstifter av Norsk Kvinnesaksforening og var gift med foreningens mangeårige leder Randi Blehr. Han ble utnevnt til æresmedlem i Norsk Kvinnesaksforening i 1924, året etter at ektefellen hadde blitt æresmedlem. (Omtale av utnevnelsen i Nylænde 1925 s. 8)