Årets internasjonale kvinnedag markeres i fellesskap ved Camilla Colletts-statue i slottsparken for bekransning og et sterkt innlegg fra appellant.

Denne gangen har vi æren av å få Soudabeh Alishahi som 8.mars appellant, og håper at så mange som mulig blir med oss for å markere dagen.

Les mer om Soudabeh her.

Kvinner, liv, frihet!

Følg oppdateringer på eventet på Facebook