/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Årsmøte Oslo kvinnesaksforening

Velkommen til årsmøte i Oslo Kvinnesaksforening Innledning til møtet: Priya Prasath om hovedfunnene i rapporten som er laget i forbindelse med prosjektet «Færre kvinner på deltid i Oslo» støttet av Oslo Kommune OXLO – en by for alle DAGSORDEN 1. Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av ordstyrer og…...

Read more

“Fra vugge til grav” – kvinnehelse i et livsløpsperspektiv.

Bergen kvinnesaksforening og Bergen sanitetsforening inviterer til heldagskonferanse 11. juni. Vi ønsker å sette fokus på kvinnehelse og løfte frem behovet for mer forskning på dette feltet. Konferansens tema vil spenne fra barsel, morsrolle, psykisk helse, seksualundervisning, kvinnehjerter, partnerdrap og det å leve med demens. Konferansen er gratis og åpen…...

Read more

Lørdagsforedrag Den Nationale Scene

“Hvordan kan kvinner gå foran og vise vei til et mer bærekraftig samfunn?” I forbindelse med teaterforestillingen Skipet de Zee Ploog vil Knut Espelid presentere oss for “Det søsterlige selskap” som ble stiftet i 1816 og arbeidet mot sløseri, unødvendig luksus og uvettig forbruk. Irene Nygårdsvik tar utgangspunkt i disse…...

Read more

Feministisk verksted: Surrogati

Vi setter det vanskelige temaet surrogati under debatt. Innledere: – Kristin Engh Førde, postdoktor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning,UiO – Invild Endestad, leder av FRI (foreningen for kjønns- og seksualitetsmangold) Bakgrunn: Norsk lov inneholder ikke noe eksplisitt forbud mot surrogati, men barneloven fastslår at en avtale om å føde et…...

Read more

Gratis filmvisning av “On the Basis of Sex”

Velkommen til gratis filmvisning “On the Basis of Sex” etterfulgt av samtale. Arrangementet er åpent for alle. “On the Basis of Sex” er inspirert av den sanne historien om høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg og hennes kamp for likestilling i USA. Vi møter den unge RBG, en nybakt mor og jurist…...

Read more