Hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap! Partnerdrapsutvalget var et offentlig oppnevnt utvalg, som ble ledet av Ragnhild Hennum. De la fram en utredning i desember i fjor: se NOU 2020:17, Varslede drap? Partnerdragsutvalgets utredning. Her kommer de med 70 forslag til hva vi kan gjøre politisk for at partnerdrap kan forhindres. Lørdag 5.juni kl.11.00-12.00 har Kvinnesaksforeningen medlemsseminar, der Ragnhild Hennum innleder og vi har mulighet til å diskutere forslag og annet med henne og med hverandre. Medlemsseminaret er digitalt. Du kan sende en mail til for eksempel oslo@kvinnesak.no og melde deg på – og vil da få en lenke til arrangementet på Zoom.

 

Les også NKF høringsuttalelse NOU 2020:17