/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Fra vår historie

Norges første kvinnelige prest

I anledning kvinnedagen skriver Dagrunn Grønbech skriver om Ingrid Bjerkås, Norges første kvinnelige prest. Hun var en modig kvinne som talte makten midt imot da det virkelig gjaldt....

Read more

Elsa Laula Renberg – en samisk forkjemper

I anledning Samefolkets dag den 6 januar 2016 presenterer vi den viktige samerettsforkjemperen Elsa Laula Renberg....

Read more

En aero-kvinne

Dagrunn Grønbech skriver om kvinnelige pionerer.Her om flyveren Gidsken Jakobsen fra Narvik var en av de første som satset på å kommersialisere norsk luftfart....

Read more

Den kvinnelige fotografen

Våre formødre: Louise Engen, en anerkjent fotograf med et stort sosialt og politisk engasjement....

Read more

Katti Anker Møller en kvinne for vår tid

Katti Anker Møllers radikale omsorgsfeminisme er interessant i dag. Morsrettigheter er fortsatt kontroversielt også blant feminister. Margunn Bjørnholt åpnet Katti Anker Møller-seminaret....

Read more