/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Fra vår historie

Agnes Wergeland – Norges første kvinne med doktorgrad

Agnes Wergeland var Norges første kvinne med doktorgrad. Hun ble en fagpioner både i Norge og USA....

Read more

FØRSTE DAME – Anna Rogstad på Stortinget 1911

  Tale 17. mars 2011 av  Gunnhild Ramm Reistad i Oslo Rådhus Det var en mediebegivenhet da en kvinne for første gang tok sete i Norges Storting. Avisene forteller at gallerier og losjer var besatt og utenfor sto en mengde mennesker som ikke slapp inn....

Read more

Anna Holsen – hvem var hun?

Anna Rogstad hadde god støtte i sitt arbeid fra sin venninde og kollega Anna Holsen. Les her mer om henne: Anna Holsen...

Read more

100 år siden første kvinne møtte på Stortinget

Da Anne Rogstad for første gang tok sete i Stortinget i 1911, og presidenten holdt tale om det merkverdige som var skjedd, og representantene reiste seg i begeistring – eller høflighet – var det to som demonstrativt ble sittende. Som Aftenposten skriver 18. mars, ”Det vakte en del omtale, at…...

Read more