QvamFredrikke Marie Qvam (1843–1938) var Norsk Kvinnesaksforenings 7. leder i perioden 1899–1903, og nestleder i perioden 1898–1899. Hun var kjent både som kvinnesaksforkjemper og humanitær leder, var en av Norges mest innflytelsesrike politiske lobbyister i sin levetid, og ble kalt «Korridorenes Dronning». I sin levetid ble hun som oftest titulert som «Statsraadinde» og senere «Statsministerinde».

I 1896 stiftet hun også Norske Kvinners Sanitetsforening, og satt som foreningens leder til 1933. Foreningen vokste til en av Norges største organisasjoner med 250 000 medlemmer på det meste. Hun arbeidet for full stemmerett og etablerte i 1898 Landskvinnestemmerettsforeningen sammen med Gina Krog. Fra 1904 var hun stifter og deretter nestleder i Norske Kvinners Nasjonalråd.

Hun var gift med statsminister Ole Anton Qvam (som også var blant NKFs stiftere).