Ingerid Gjøstein ResiIngerid Gjøstein Resi (1901–1955) var Norsk Kvinnesaksforenings 15. leder i perioden 1952–1955. Hun var også den første redaktøren for Kvinnesaksnytt fra 1950. Hun var utdannet cand.philol. og var politiker for Venstre, der hun bl.a. var medlem av landsstyret. Hennes mor var kvinnesakskvinnen Anna Gjøstein. Ingerid Gjøstein Resi døde i en flystyrt i Sovjetunionen i 1955 sammen med resten av en kvinnedelegasjon på ti kvinner, der hun representerte Norsk Kvinnesaksforening.