Heide Lindsjørn (f. 1960) var 1. nestleder i Norsk Kvinnesaksforening (NKF) fra 2000 til 2002. Hun er jurist og har bakgrunn som dommer, sekretær for Stortingets finanskomité, nemndleder i Utlendingsnemnda, medlem av Klagenemnda for likestilling og leder i Skattedirektoratets rettsavdeling.