Temamøte 14. september 2011 

Drammen Kvinnesaksforening ønsker velkommen til åpent temamøte!

TEMA:   Synliggjøring av kvinnelige forfattere

Bakgrunnen for at vi, DKF, holder møtet, er at vi har registrert at kvinnelige forfattere i mange år har vært i sterkt mindretall på litteraturuka som arrangeres i Drammen hver høst. Derfor ønsker vi å sette fokus på dette.

 Forfattere:

Mona Høvring

Astrid Nordang

Cathrine Knudsen

Inghill Johansen

Forfatterne vil presentere seg, lese utdrag fra bøkene sine, og si noen ord om hva de mener om tema for møtet. Hvordan har de selv opplevd det å være forfatter? Har de særegne erfaringer som kvinnelige forfattere?  

 Sted: Drammensbiblioteket på Papirbredden  

Tid: Onsdag 14. september kl. 19 – 21   Inngang kr 50 

Hilsen fra styret i Drammen Kvinnesaksforening