/kvinnesak
post@kvinnesak.no

æresmedlem

Gro Harlem Brundtland æresmedlem i NKF

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland ble utnevnt til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening på landsmøtet 21. mai 2016....

Read more

Torild Skard utnevnt til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening

Torild Skard ble utnevnt til æresmedlem av Norsk kvinnesaksforening på årets landsmøte, der hun gikk av etter åtte år som leder....

Read more