/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Gro Harlem Brundtland æresmedlem i NKF

Gro Harlem Brundtland ble utnevnt til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening (NKF) på landsmøtet 21. mai 2016. Der holdt NKF-leder Margunn Bjørnholt følgende tale:

NKF-leder Margunn Bjørnholt overrekker diplomet til æresmedlem Gro Harlem Brundtland

NKF-leder Margunn Bjørnholt overrekker diplomet til æresmedlem Gro Harlem Brundtland

Når Norsk Kvinnesaksforening i dag utnevner Gro Harlem Brundtland til æresmedlem er det i en lang tradisjon der vi ærer dem som har gått foran. Da Norsk Kvinnesaksforening ble opprettet i 1884 ble Camilla Collett utnevnt til æresmedlem som takk for hennes livslange engasjement for kvinners rettigheter. Sist utnevnte æresmedlem er Torild Skard. Vi er glade for å kunne innlemme Gro Harlem Brundtland i rekken av æresmedlemmer og fremragende kvinnesakskvinner.

I 2013 feiret vi hundre år med stemmerett, og ble minnet om at ethvert fremskritt for kvinners rettigheter har kostet hardt arbeid. Det er viktig å anerkjenne dem som har gått foran. Gro Harlem Brundtland har selv bidratt til dette, da hun i 1988, den gang som statsminister, hedret mangeårig leder i Norsk Kvinnesaksforening Eva Kolstad og pekte på at hennes egen generasjon hadde nytt godt av Kolstads pionérinnsats.

Visjonær familiepolitikk
I dag er det vi som er yngre i dag, som kan takke Gro Harlem Brundtland for hennes innsats. Nylig skrev Hanne Skartveit (VG-kommentator) en kommentar der hun reflekterte over om Erna Solberg kunne bli en ny Gro. Hun trakk frem Gro Harlem Brundtland som et eksempel på en visjonær og handlekraftig politiker, da hun som statsminister forandret familiepolitikken gjennom 1980- 90 tallet. Hun gjorde det mulig for norske kvinner å ha karriere og barn på samme tid, og kvinner i Norge har fått muligheter ingen annen generasjon kvinner i verdenshistorien har fått.

Viktig med kvinner på toppen
Gro Harlem Brundtland er et eksempel på at det er viktig med kvinner ved makten. I Torild Skards store verk om alle verdens kvinnelige statsledere 1960-2010 finner hun at ja, kvinnelige statsledere gjorde, når alt kommer til alt, en forskjell for kvinner, selv om det ikke gjaldt alle. Gro Harlem Brundtland fremheves i Skards bok som et klart eksempel på en kvinnelig statsleder som gjorde en stor forskjell for kvinner.

Seksualopplysning, prevensjon og abort
Hennes engasjement i viktige kvinnesaker startet imidlertid lenge før hun ble minister og siden statsminister, med hennes innsats som lege ved Helsedirektoratets Hygienekontor, og siden som overlege ved Oslo Helseråds avdeling for skolehelsetjenesten. Da striden om selvbestemt abort begynte på 1970-tallet, hadde hun tatt standpunkt for selvbestemt abort, og var regjeringsmedlem da loven om selvbestemt abort ble vedtatt i 1978. I foregangskvinnen Katti Anker Møllers ånd har hun arbeidet for å forbedre folkehelsen i form av seksualopplysning, prevensjonsveiledning og styrking av mødres situasjon.

Halve makten
Som statsminister i 1981 var hun første og lenge eneste kvinne som statsminister i Norge og Norden. Det var imidlertid med ’kvinneregjeringen’ i 1986 at Gro satte sitt varige merke på norsk politikk med en regjering der 8 av 18 var kvinner. Dermed ble et blad vendt om i historien og siden har det ikke vært mulig å presentere noe annet enn kjønnsbalanserte regjeringer, uansett politisk farge, noe sittende regjering er et eksempel på. Når det var gjort, så var det gjort!

Miljø, klima og folkehelse
I tillegg til hennes store innsats for kvinners livsvilkår og likestilling har hun markert seg i miljø- og klimaspørsmål først som norsk miljøvernminister, som leder av FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling, Brundtlandkommisjonen, med rapporten Vår felles framtid som lanserte begrepet bærekraftig utvikling. Hun har også gjort et stort arbeid for global folkehelse som generaldirektør for Verdens helseorganisasjon (WHO). Miljø, klima og folkehelse har viktige kjønnsdimensjoner, og det å løse disse store utfordringene i vår tid vil ha stor betydning for kvinners levekår og menneskerettigheter.

Gratulerer
Gro Harlem Brundtland har hatt en rekke andre høytstående verv og mottatt en rekke priser og æresbevisninger verden over. Vi er glade for å utnevne deg til æresmedlem i Norsk Kvinnesaksforening.

Tale ved utnevnelsen av Gro Harlem Brundtland til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening på landsmøtet 21. mai 2016.