Dette var det sentrale spørsmålet  då Norsk Kvinnesaksforening  inviterte til seminar på Litteraturhuset 25.oktober. I 2008 vart målet om full barnehagedekking nådd. Barn frå eitt år er i dag garantert plass, men det er ikkje nok førskulelærarar, mange og ulike aktørar  driv barnehagar, og det blir eksperimentert både med romløysingar…...