I regi av International Alliance of Women (IAW) arrangerer vi en side event om finanskrisen, den økonomiske krisen og kvinner i forbindelse med kvinnekommisjonsmøtet (CSW) i New York 10.–21. mars 2014....