/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Kvinnekommisjonsmøtet i New York 2014: Side event om finanskrisen, den økonomiske krisen og kvinner

Vår internasjonale paraplyorganisasjon International Alliance of Women (IAW) arrangerer sammen med NKF en side event om finanskrisen, den økonomiske krisen og kvinner i forbindelse med kvinnekommisjonsmøtet (CSW) i New York 13. mars 2014. Styremedlem i IAW og fungerende leder i Norsk Kvinnesaksforening Margunn Bjørnholt er ansvarlig for arrangementet.

International Alliance of Women er en av verdens eldste og største kvinneorganisasjoner, og var en av de første organisasjonene som fikk generell konsultativ status i FNs økonomiske og sosiale råd.

Program

  • Radhika Balakrishnan, direktør for Center for Women’s Global Leadership, Rutgers University og forfatter – sammen med Diane Elson – av boken Economic Policy and Human Rights: Holding Governments to Account, om effektene av den økonomiske krisen på kvinner, finansinstitusjonene og menneskerettighetene
  • Cephas Lumina, FNs spesialrapportør for utenlandssgjeld og menneskerettigheter, om sin rapport om krisen i Hellas
  • Joanna Manganara, president i IAW, om krisen og kvinner i Europa
  • Margunn Bjørnholt, sosiolog, forsker, styremedlem i IAW og fungerende leder i Norsk kvinnesaksforening, om det norske oljefondet, kreditorenes ansvar for krisen(e) og gjeldshåndteringen utfra menneskerettighetene.

Tid og sted

13. mars kl. 14:30
Church Center, 10. etasje, New York