/kvinnesak
post@kvinnesak.no

FN

Nettet snører seg

Netthat innskrenker kvinners muligheter for å bruke nettet som en arena for mobilisering og organisering. Det rammer selve infrastrukturen i demokratiet. NKF-leder Margunn Bjørnholt skriver om netthat i sitt blogginnlegg fra FNs kvinneforum....

Read more

CSW59: Om kvinneorganisasjonenes rolle

NKF er medarrangør av et arranmgenet i regi av Norges kivnnelobby og deltar med innspill om kvinnerettighetsorganisasjonenes fremtid og rolle i utviklede demokratier som det norske....

Read more

NKF på Beijing+20-forum i Genève: Hva skal skje med kvinners rettigheter?

NKF-leder Margunn Bjørnholt og tidligere NKF-leder Torild Skard deltok i begynnelsen av oktober på Beijing+20-forumet i Genève. Der diskuterte 350 organisasjoner fra det sivile samfunnet utfordringene som gjenstår for å oppfylle målene i handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995....

Read more

NKF på Nordisk forum sammen med 20 000 andre feminister

NKF sendte en delegasjon på ti personer til Nordisk forum i Malmö. NKF deltok både med stand i regi av den nystartede paraplyorganisasjonen Norges kvinnelobby, og med faglige bidrag fra tidligere leder av NKF Torild Skard og nåværende leder Margunn Bjørnholt i paneler om feminismens framtid og feministisk økonomi....

Read more

Kvinnekommisjonsmøtet i New York 2014: Side event om finanskrisen, den økonomiske krisen og kvinner

I regi av International Alliance of Women (IAW) arrangerer vi en side event om finanskrisen, den økonomiske krisen og kvinner i forbindelse med kvinnekommisjonsmøtet (CSW) i New York 10.–21. mars 2014....

Read more